Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

NOEMI, n.o. je odhodlané chrániť súkromie všetkých používateľov svojich webových stránok. 

Správcom webstránok je:

SOFIA n.o.
zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby NOEMI
IČO: 53 827 902
so sídlom Cypriána Majerníka 44, Veľké Kostoľany
(ďalej ako "SOFIA n.o.").

SOFIA n.o. môžete kontaktovať pomocou e-mailu:

e-mail: noemi@noemino.sk

Týmito zásadami spracúvania osobných údajov (ďalej ako "Zásady") sa riadi spracúvanie osobných údajov na všetkých webstránkach SOFIA n.o., pričom SOFIA n.o. má postavenie prevádzkovateľa v zmysle tzv. Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré je známe aj pod medzinárodnou skratkou GDPR (nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Zásady sa nevzťahujú na žiadne ďalšie webstránky, ktoré sú spravované inými organizáciami či akýmikoľvek inými tretími stranami. Webstránky SOFIA n.o. môžu síce obsahovať odkazy na webstránky týchto tretích strán, no tieto iné webstránky sa riadia vlastnými zásadami spracúvania osobných údajov.

Webstránky SOFIA n.o. je možné v zásade používať bez toho, aby používateľ musel poskytnúť svoje osobné údaje. Avšak na niektoré služby, ktoré webstránky SOFIA n.o. umožňujú, sa môžu vzťahovať výnimky, ktoré sú vysvetlené nižšie a slúžia na informovanie používateľa webstránok SOFIA n.o. o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania osobných údajov.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov môže dochádzať k ich prenosu tretím stranám. Prenos sa deje vždy v súlade s GDPR, a to buď na základe vášho súhlasu alebo iného príslušného právneho základu (plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem NOEMI, n.o.). Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, tak vaše údaje sú spracúvané len na území EÚ, nie sú poskytované do tretích krajín a nedochádza na ich základe k profilovaniu ani k automatizovanému spracúvaniu.

Uchovávanie osobných údajov nebude trvať dlhší čas, ako je čas nevyhnutný k splneniu našich zmluvných, resp. zákonných povinností, alebo k odvráteniu nárokov zo zodpovednosti za škodu.

 1. Cookies
 2. Serverové údaje
 3. Google Analytics
 4. Priame kontaktovanie
 5. Newsletter a používanie aplikácie MailChimp
 6. Individuálni darcovia a systém Darujme.sk
 7. Vaše práva

1. Cookies

Webstránky SOFIA n.o. využíva tzv. súbory "cookies", čo sú malé textové súbory sťahované vašim internetovým prehliadačom a ukladané vo vašom počítači. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného navštevovania webstránok SOFIA n.o. a zlepšovanie služieb, ktoré vám webstránky SOFIA n.o. poskytujú. Väčšina týchto súborov je z vášho počítača zmazaná, keď opustíte webstránku SOFIA n.o..

Cookies však môžu slúžiť aj na prenos informácií, na základe ktorých budete automaticky rozpoznaný. Rozpoznanie sa deje prostredníctvom IP adresy uloženej v súboroch cookies. Tieto informácie slúžia len na zlepšenie našich služieb a zrýchlenie vášho prístupu k webstránkam SOFIA n.o..

Webstránky SOFIA  n.o. používajú tri typy súborov cookies: nevyhnutné, funkčné a analytické cookies.

Nevyhnutné cookies: Tieto cookies sú potrebné na samotné fungovanie webstránok SOFIA n.o. a ich prípadný zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť prehliadanie webstránok SOFIA n.o.. Tento druh cookies neuchováva informácie po opustení webstránok SOFIA n.o..

Funkčné cookies: Tento druh cookies optimalizuje Vašu užívateľskú skúsenosť a ukladá informácie, ako sú napr. typ prehliadača, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, a to aj po opustení webstránok SOFIA n.o..

Analytické cookies: Tento druh súborov cookies nám popri návštevnosti webstránok SOFIA n.o. pomáha analyzovať aj štatistiky chybových hlásení. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookies nie sú spájané s jednotlivcami, ale využívajú sa čisto na štatistické potreby a zlepšenie fungovania a užívateľskej optimálnosti webstránok SOFIA n.o..

Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia vášho internetového prehliadača. To však môže mať vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií webstránok SOFIA n.o. v prípade, že je niektorá z funkcií nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo vašom webovom prehliadači.

2. Serverové údaje

Z technických dôvodov sú zbierané údaje, ktoré nám zasiela váš internetový prehliadač. Ide najmä o tieto údaje:

 • typ a verzia internetového prehliadača, ktorý používate
 • URL webstránky, ktorá vás odkázala na webstránky SOFIA n.o.
 • stránky, ktoré ste navštívili
 • dátum a čas vašej návštevy
 • vaša IP adresa

Tieto anonymné údaje sú uložené oddelene od akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré ste mohli poskytnúť, vďaka čomu ich nie je možné spojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Tieto údaje sú používané na štatistické účely s cieľom zlepšovania webstránok SOFIA n.o. a našich služieb.

3. Google Analytics

Webstránky SOFIA n.o. používajú nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania webstránok SOFIA n.o..

Informácie generované cookies (napr. IP adresa; čas, miesto a frekvencia návštev webstránky SOFIA n.o.) sú prenášané do miesta sídla Google Inc. SOFIA n.o. používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým, ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ.

Tieto údaje sú použité výlučne na analýzu využívania webstránok SOFIA n.o.. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli.

Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia vášho internetového prehliadača. To však môže mať vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií webstránok SOFIA n.o. v prípade, že je niektorá z funkcií nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo Vašom webovom prehliadači.

4. Priame kontaktovanie

Na webstránkach SOFIA n.o. vám ponúkame možnosť nás priamo kontaktovať e-mailom. V takom prípade sú odosielateľom poskytnuté informácie uložené len na účel umožnenia komunikácie medzi odosielateľom a SOFIA n.o.. Žiadne údaje neposkytujeme tretím stranám. Údaje nie sú párované s ďalšími údajmi, ktoré mohli byť získané inými súčasťami webstránok SOFIA n.o. .

5. Newsletter a používanie aplikácie MailChimp

Súhlas so zasielaním newslettera

Webstránky SOFIA n.o. umožňujú prihlásenie sa na zasielanie newslettera SOFIA n.o.. Newsletter vám poskytuje pravidelné informácie o našej činnosti v oblasti rozvoja a napredovania nášho zariadenia ako aj fundraishingu. Aby sme vám mohli newsletter zasielať, potrebujeme váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko. Nad rámec týchto údajov sa môžete rozhodnúť, či nám poskytnete aj vaše telefónne číslo a adresu.

Svoj súhlas vyjadríte potvrdením súhlasu v tomto znení: "SOFIA n.o. použije informácie z tohto formulára na to, aby zostala s vami v kontakte a poskytovala Vám aktuality týkajúce sa našej práce v oblasti rozvoja, napredovania a fundraisingu. Prosím, zvoľte si spôsob, akým chcete s nami zostať v kontakte:

 • e-mail
 • poštové zásielky

Svoju voľbu môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na odkaz úpravy nastavení a odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, ktoré sa nachádzajú v päte každého e-mailu, ktorý od nás dostanete. Svoje rozhodnutie nám môžete oznámiť aj e-mailom na noemi@noemino.sk. S Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať s rešpektom k Vašim právam.

Na zaznamenanie súhlasu s odberom newslettera a spracúvania na to potrebných osobných údajov bude zaznamenaná vaša IP adresa, meno a priezvisko, ako aj dátum a čas udelenia súhlasu. Tieto údaje sú nevyhnutné na dodržanie právnych povinností, ktoré nám ukladá GDPR.

Údaje nie sú párované s ďalšími údajmi, ktoré mohli byť získané inými súčasťami webstránok SOFIA n.o..

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania newslettera je zaznamenávaný pomocou aplikácie MailChimp.

Zasielanie newslettera na základe oprávneného záujmu

V niektorých prípadoch vám môže byť zasielaný newsletter aj na základe oprávneného záujmu NOEMI, n.o.. Ide o situácie, kedy ste nám neposkytli výslovný súhlas so zasielaním newslettera, no vaše kontaktné údaje ste nám poskytli iným spôsobom, napríklad pri účasti na našom podujatí, podporení kampane či poskytnutí daru alebo inej podpory. V takom prípade je záujmom aj nás, aj vás, aby ste boli informovaní o tom, aké výsledky sme dosiahli alebo ako sme s vašim darom naložili. Sme transparentná organizácia, a preto je naším záujmom, aby boli všetci naši podporovatelia a darcovia informovaní o našich aktivitách a výsledkoch našej práce.

Obdobne ako pri zasielaní newslettera na základe súhlasu sú spracúvané údaje o vašom mene, priezvisku, e-maili a pokiaľ sa tak rozhodnete, aj telefónne číslo a adresa. Rovnako tak sa z odberu newslettera môžete kedykoľvek odhlásiť.

Odosielanie newslettera cez MailChimp

Na zasielanie newslettera jeho odberateľom používame aplikáciu MailChimp. MailChimp je služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.

Údaje uložené pri registrácii na odber newslettera a udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov budú uložené na serveri prevádzkovanom spoločnosťou The Rocked Science Group, LLC v súlade s pravidlami GDPR a dohodou EU-US Privacy Shield.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou MailChimp sú k dispozícii na: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en.

Svoju voľbu ohľadne spôsobu informovania o aktivitách SOFIA n.o. môžete kedykoľvek zmeniť bez akéhokoľvek postihu. Rovnako tak sa môžete kedykoľvek odhlásiť z odberu newslettera a svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vziať späť, a to kliknutím na odkaz odhlásenia sa z odberu, ktorý sa nachádza v päte každého e-mailu, ktorý od nás dostanete. Svoje rozhodnutie nám môžete oznámiť aj e-mailom na noemi@noemino.sk.

Sledovanie newslettera

Náš newsletter obsahuje tzv. "web bugs", ktoré nám umožňujú sledovať, či a kedy bol e-mail prečítaný a na ktoré hyperlinkové odkazy jeho adresát klikol.

Tieto údaje ukladáme za účelom zlepšovania newslettera, aby lepšie zodpovedal želaniam a záujmom jeho odberateľov. Tieto dáta slúžia aj na odosielanie personalizovaného newslettera jeho odberateľom.

V prípade odhlásenia z odberu newslettera nebudeme tieto údaje ďalej spracúvať.

6. Individuálni darcovia a systém Darujme.sk, prípadne iné darcovské platformy

Webstránky SOFIA n.o. umožňujú všetkým ľuďom so záujmom o naše zariadenie, podporiť našu činnosť finančným darom. Pri poskytnutí daru však dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov. Spracúvajú sa údaje o vašom mene a priezvisku, e-mail, údaje o výške daru a bankovom spojení, a pokiaľ sa tak rozhodnete, aj o vašom telefónnom čísle. Tieto údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností ako aj zmluvných povinností voči vám. Tieto údaje musíme spracúvať počas celej doby existencie SOFIA n.o., resp. počas celej doby existencie zákonnej povinnosti.

Na poskytovanie/prijímanie finančných darov využívame aplikáciu Darujme, ktorú prevádzkuje Centrum pre filantropiu, n.o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 318 21 71. Spracúvanie osobných údajov Centrom pre filantropiu, n.o. a používanie aplikácie Darujme sa riadi ich vlastnými podmienkami používania. Tieto sú dostupné na: https://darujme.sk/pravidla-a-podmienky

7. Vaše práva

Dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) má viacero práv, ktoré si môže uplatňovať voči SOFIA n.o. v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov. Ide o tieto práva:

 • prístup k osobným údajom: máte právo získať od SOFIA n.o. potvrdenie, či vaše osobné údaje spracúvame, a pokiaľ tomu tak je, tak máte právo získať k nim prístup ako aj k ďalším informáciám uvedeným v čl. 15 GDPR;
 • oprava osobných údajov: pokiaľ zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré SOFIA n.o. spracúva, sú nepresné, môžete požiadať o ich opravu; v niektorých prípadoch môžete s ohľadom na účel spracúvania požadovať aj ich doplnenie;
 • výmaz osobných údajov: v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov (ide o tzv. právo na zabudnutie);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR môžete požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • prenosnosť údajov: máte právo od nás získať svoje osobnú údaje, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; zároveň máte právo tieto údaje si preniesť k inému prevádzkovateľovi za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR;
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov: pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie; podrobnosti stanovuje čl. 21 GDPR.

Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním písomnej alebo e-mailovej žiadosti SOFIA n.o.. Pokiaľ budeme mať pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie vašej totožnosti.

Pokiaľ sa domnievate, že SOFIA n.o. porušuje vaše práva neoprávneným spracúvaním osobných údajov, tak máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou).

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch stanovených v GDPR nie sme povinní vašej žiadosti vyhovieť (úplne alebo sčasti). V každom prípade po doručení vašej žiadosti vás budeme informovať o výsledku jej vybavenia.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv:

SOFIA n.o.

Cypriána Majerníka 44

922 07 Veľké Kostoľany
e-mail: noemi@noemino.sk