TLAČIVÁ

- lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,

- žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,

- žiadosť o umiestnenie do zariadenia sociálnej služby,

- vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účel platenia za sociálnu službu,

- vyhlásenie o príjme fyzickej osoby,

- zoznam vecí a dokladov potrebných pri nástupe do zariadenia,

- domáci poriadok NOEMI, n.o.