Pri nástupe do zariadenia

Prijímateľ sociálnej služby je pri nástupe do zariadenia povinný predložiť nasledovné potvrdenia:

Bližšie informácie o odporúčanom zozname osobných vecí prijímateľa, zdravotných informácii obdržíte od sociálnej pracovníčky pred dohodnutým nástupom do zariadenia.