Kontaktné informácie

 

SOFIA n.o.

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

NOEMI ZPS a ZOS

Cypriána Majerníka 189/44, 922 07 Veľké Kostoľany


Telefónne čísla:

 

zdravotná sestra:                          0901 705 141

sociálna pracovníčka:                     0902 458 069

opatrovateľky:                                 0902 425 099


email:

riaditeľ zariadenia:       noemizavináčnoemino.sk               

sociálna pracovníčka:  socialna1zavináčnoemino.sk         

zdravotná sestra:        zdravotnazavináčnoemino.sk                    

fyzioterapeut:              fyzioterapeutzavináčnoemino.sk


IČO53 827 902                                     DIČ:  212 160 7840

Bankové spojenie:

IBAN číslo účtu: SK52 0900 0000 0002 8532 7380
IBAN číslo účtu: SK15 0900 0000 0051 8481 4633
názov banky: Slovenská sporiteľňa , a. s.

úradné hodiny 

sociálny pracovník:

 pondelok, streda, štvrtok: 09:00 - 10:00 a 12:00 - 13:00 hod.
                                 utorok: 09:00 - 10:00 hod.
po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle:
0902 482 069
alebo emailom: socialna1zavináčnoemino.sk


Osobné stretnutie so sociálnym pracovníkom je možné len v exteriéri zariadenia za prísneho dodržania prekrytia horných dýchacích ciest a úst respirátorom.

Ďakujeme, že nám dodržiavaním pravidiel pomáhate zostať zdraví.