Kontaktné informácie

 

SOFIA n.o.

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

NOEMI ZPS a ZOS

Cypriána Majerníka 189/44, 922 07 Veľké Kostoľany

email:

noemizavináčnoemino.sk     

          

IČO53 827 902                                     DIČ:  212 160 7840