archív

PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V NOEMI, n.o. v súvislosti s ochorením COVID-19

Opatrenia v uvoľňovaní režimov v poskytovaných službách

všetky fázy uvoľňovania opatrení sú upresnené v súvislosti s platnou legislatívou, nariadením Hlavného hygienika, Krízového štábu, Vlády SR, RÚVZ a určenými pravidlami zariadenia v závislosti od prevádzkových a personálnych možností zariadenia tak, aby nebola ohrozená prevádzka zariadenia, najmä však naši klienti a zamestnanci zariadenia.

FÁZA I. od 08.06.2020

A umožnenie návštev bez fyzického kontaktu u klientov vo vonkajších priestoroch ( predný dvor, terasa zariadenia ) s dodržaním vzdialenosti 2m a prekrytím horných dýchacích ciest a vo vyhradených návštevných dňoch a hodinách, návšteva sa podrobí skríningu

B umožnenie klientom krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa výlučne v sprievode zamestnanca, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb

C umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť výlučne v sprievode zamestnanca

D zrušenie povinnej karantény po ambulantnom vyšetrení

E povolenie externých služieb starostlivosti o telo ( pedikér, kaderník, holič) zabezpečených prostredníctvom zariadenia a za dodržiania hygienicko-epidemiologických opatrení

FÁZA II. od 15.06.2020

B umožnenie návratu klientov do zariadenia po pobyte v domácom prostredí

FÁZA III. od 15.07.2020

C povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu

FÁZA IV. od 01.08.2020

A umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby podľa bližších podmienok

B umožnenie opustenia klientov zariadenia do domácností na víkend, sviatky

C obnovenie prevádzky s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych obmedzeniach a s prípravou na II. vlnu

UPOZORNENIE - jednotlivé fázy sa môžu upravovať na základe vydaných nariadení, usmernení a opatrení príslušnými inštitúciami a aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými podmienkami.


Dňa 9.5.2020 prebehlo v našom zariadení testovanie všetkých zamestnancov NOEMI, n.o. metódou PCR - všetci naši zamestnanci mali výsledky testu na infekčné respiračné ochorenie COVID-19, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 negatívne.

Testovanie našich zamestnancov zabezpečila spoločnosť J&T prostredníctvom svojej nadácie v spoluprácii s laboratóriami Medirex za čo veľmi pekne ďakujeme.